back to home dude

Lappa Pussel

Lappa Pussel

Om Lappa Pussel

Lappa lägger gärna pussel och vill jättegärna göra det tillsammans med dig! I det här spelet ligger ett antal pussel klara att bli lagda. Släpa pusselbitarna till fältet och gör bilden komplett! Kan du hitta hunden Wof på bilden?