back to home dude

Labyrinthe Twist

Labyrinthe Twist

Om Labyrinthe Twist

Försök hela tiden att nå slutet av nivån genom att hoppa på de färgade blocken. Du kan själv låta blocken visas eller försvinna när du har hittat motsvarande symboler.