back to home dude

Lab of the Dead

Lab of the Dead

Om Lab of the Dead

I det här spelet spelar du som Dr. Allen C. Tyler som måste styra zombies för att få svar på sina vetenskapliga frågor. Utför experiment på zombies och ta reda på hur de regerar på vapen, mat eller till exempel en badboll!