back to home dude

Krossa Slottet 2

Krossa Slottet 2

Om Krossa Slottet 2

Förstör slottet och dess invånare genom att använda katapulten. Släpp stenarna i tid och orsaka mycket skada.