back to home dude

KOF: Devil Fighters 09

KOF: Devil Fighters 09

Om KOF: Devil Fighters 09

Lyckas att bli kungen av kämparna. Inte bara en kung, men en demonkung. Vad du måste göra för det? Ser du skrivkombination på din skärm? Tryck in den då innan fladdermusen har kommer förbi. Ta ditt öde i egna händer.