back to home dude

Kodoku 2

Kodoku 2

Om Kodoku 2

Förändra alla stenar i blått. Men var försiktig, de intilliggande stenarna förändrar då också färg.