back to home dude

Kodoku 1

Kodoku 1

Om Kodoku 1

Förändra alla stenar till blått. Men var försiktig, de angränsande stenarna ändrar då också färg.