back to home dude

Kod Röd

Kod Röd

Om Kod Röd

Förflytta dina soldater genom okända och mörka byggnader och besegra dina motståndare. Du har per tur endast ett begränsat antal actions som du får utföra!