back to home dude

Knights of the Turntable

Knights of the Turntable

Om Knights of the Turntable

Du är en riddare! Ta upp striden mot datorn eller mot dina vänner. Du sitter på din häst och anfaller den andra. Se till att du är starkare, för annars blir du avkastad från din häst. Och det kan du naturligtvis inte låta hända! Är du den bästa riddaren som finns? Lycka till, tappra riddare!