back to home dude

Knightfall 2

Knightfall 2

Om Knightfall 2

Försök finna nyckeln och öppna dörren. Du kan inte flyta knekten, men du kan flytta spelfältet. Få bort blocken.