back to home dude

Knight Slider

Knight Slider

Om Knight Slider

I det här spelet kan du själv inte förflytta dig, men du kan förflytta omgivningen! Vrid fältet och du ska se att du själv också byter plats. Se till att du allra först kommer till nyckeln och därefter till låset. Endast då kan du spela ut nivån.