back to home dude

Kitchen Star

Kitchen Star

Om Kitchen Star

Åh nej, krämen ligger helt fel på bakplåten! Teckningarna stämmer därför inte längre. Kan du hjälpa kocken att få allt fint igen på bakplåten? Rotera delarna i bilden, så att det blir tydligt igen vad det är. Nivåerna blir hela tiden svårare, men det klarar du, eller? Lycka till!