back to home dude

Kinpira DX

Kinpira DX

Om Kinpira DX

Hjälp! Kinpiras mamma är kidnappad. Han går på jakt efter sin mamma och ska försöka att befria henne. För det måste han först göra vägen fri från massor av tunga föremål som ligger i vägen. Låt honom lyfta upp dem och kasta dem åt sidan. Men Kinpira är så stark, för honom bör det inte vara ett problem.