back to home dude

King Kong Puzzle

King Kong Puzzle

Om King Kong Puzzle

Spela spelplanen fri genom att släpa formerna över de grå plattorna. Försök att ta bort alla gråa brickor på detta sätt innan kön når skallen! Du kan använda de så kallade Smashers 'och' fillers " vid svåra moment.