back to home dude

Kind Knight

Kind Knight

Om Kind Knight

Du är en smart och snabb riddare och därför har du blivit frågad att befria knekten. Gå till honom och titta runt ordentligt. Det ligger säkert gömda föremål någonstans, varmed du kan döda vakten och rädda knektens liv.