back to home dude

Killer Whale Escape

Killer Whale Escape

Om Killer Whale Escape

Försök hålla dig framför den farliga valen, men se upp för hinder. Hoppa upp ovanför vattnet då och då för att andas.