back to home dude

Killer McKay

Killer McKay

Om Killer McKay

Du är halv människa och halv robot och sitter fången i en arena där du blir anfallen av de mest konstiga objekt. Försök att överleva!