back to home dude

Killer Escape 1

Killer Escape 1

Om Killer Escape 1

Kan du fly från denna skräckjagande omgivning? Sök igenom olika rum och samla föremål som kan vara användbara!