back to home dude

Kill Justin Beaver

Kill Justin Beaver

Om Kill Justin Beaver

Mörda Justin Bieber (som misstänkt mycket liknar Justin Bieber)! Använd olika vapen som till exempel en ninja stjärna eller en pistol, och attackera honom så länge tills han är helt utmattad!