back to home dude

Ketslug

Ketslug

Om Ketslug

Se till att Ketslug och roboten når porten tillsammans i varje nivå. Ketslug kan hoppa högre genom att stå på roboten. Försök att nå portalen inom den angivna tiden.