back to home dude

Karate Dash

Karate Dash

Om Karate Dash

Spring så snabbt du kan till målet, men se upp. På vägen står olika horder som du måste hoppa över och flyger det föremål genom luften. Hoppa och ducka i rätt ögonblick och nå säkert målet.