back to home dude

Kanin Fiskar

Kanin Fiskar

Om Kanin Fiskar

Fånga så många fiskar som möjligt inom två minuter. Sök först efter platsen var fiskarna finns genom att stänka med ditt metspö i vattnet. Ju hårdare det stänker, desto närmre är du. Om du har bett drar du sedan in fisken genom att rotera kroken medurs. Gör inte det för snabbt och inte för långsamt!