back to home dude

Kangaroo Jump

Kangaroo Jump

Om Kangaroo Jump

Vulkanen har brutit ut. Hjälp kängurun att överleva och att inte falla in i lavan. Hoppa från plattform till plattform, bort från den stigande lavan.