back to home dude

Jurassic Eggs

Jurassic Eggs

Om Jurassic Eggs

Det är di uppgift att skydda alla dinosaurieägg! Det finns alltid en T-Rex någonstans varigenom en massa stenar faller ner, så försök snabbt att stapla objekten på rätt sätt för att så behålla äggen hela. Kommer du att på detta sätt lyckas spela ut alla 24 nivåer?