back to home dude

Jungle Jons

Jungle Jons

Om Jungle Jons

Hjälp professor Jon att hitta den dolda skatten. Se upp för fallgropar och farliga vassa kanter. Klarar du av att spela alla 36 utmanande nivåer?