back to home dude

Jungle Collapse 2

Jungle Collapse 2

Om Jungle Collapse 2

Försök att göra en lång serie med likadana block. Det kan vågrätt, lodrätt och också diagonalt.