back to home dude

Jungle Collapse 1

Jungle Collapse 1

Om Jungle Collapse 1

Om flera block med samma färg ligger bredvid varandra, kan du ta bort dem genom att blåsa upp dem! Ju större gruppen är, desto fler poäng tjänar du. Kommer du lyckas få den högsta poängen?