back to home dude

Jumping Thief

Jumping Thief

Om Jumping Thief

Hjälp den här personagen att springa så långt som möjligt genom att hoppa i rätt ögonblick! Se till att du inte faller i avgrunden eller rör taket, annars måste du börja om helt på nytt igen. Tror du att du kan få den högsta poängen?