back to home dude

Jump Up

Jump Up

Om Jump Up

Tvättbjörnen behöver din hjälp att komma upp till toppen. Hur? Genom att låta honom hoppa, så att han hamnar på större grenar. Men se upp, för det kan gå jätte fort, men också jätte långsamt. Eller det kan till och med vara missformade grenar. Tar du tvättbjörnen till slutet?