back to home dude

Jump Robot

Jump Robot

Om Jump Robot

Hjälp roboten att komma till rymden! Förflytta hela tiden från vänster till höger för att hoppa på de olika plattformarna och försök att samla så många mynt som möjligt. Kan du köpa tillräckligt med tillägg i butiken för att nå ditt mål?