back to home dude

Jumbo Jump

Jumbo Jump

Om Jumbo Jump

Försök få ett rent spelfält genom att kombinera grupper med elefanter av samma färg. Varje omgång, är tre elefanter klara att hoppa!