back to home dude

Joy Stacker

Joy Stacker

Om Joy Stacker

Placera de olika föremålen på varandra och se till att alla objekt stannar på skärmen tills tiden är slut! Observera under staplandet framförallt vindriktningen och se till att du får den högsta poängen!