back to home dude

Jonny Backflip

Jonny Backflip

Om Jonny Backflip

Avlägg banan så smart som möjligt. Utför stunt för att få extra hastighet, gör stora hopp för att så spara bensin och gör så stora hopp som möjligt. Gör allt för hastighet och en perfekt landning.