back to home dude

Jolly Pop

Jolly Pop

Om Jolly Pop

Använd din mus för att förflytta de olika objekten på skärmen över marken. Du kan gå vidare till nästa nivå när du kan föra ihop de två stjärnor tillsammans! Kan du få den högsta poängen?