back to home dude

Johnny Finder 2

Johnny Finder 2

Om Johnny Finder 2

Den berömda upptäcktsresanden Johnny måste hitta tillbaka kristallskallen. Sök objekten som Johnny kan använda på sin upptäcksresa.