back to home dude

John Swain's Amateur Action

John Swain's Amateur Action

Om John Swain's Amateur Action

Ta rollen som John Swain och fånga så många fiskar som möjligt! Köp specialt bete i butiken och vänta sedan tålamodigt. Kan du fånga en av varje sort?