back to home dude

Joe X

Joe X

Om Joe X

Ta rollen som Joe och slåss mot zombies, ninjas och dinosaurier! Använd dig av massor av fäktkombinationer för att elimenera dina fiender och tjäna på det sättet den högsta poängen!