back to home dude

Jingo

Jingo

Om Jingo

Släpa blocken horisontellt eller vertikalt, så att grupper med 3 i samma färg försvinner. Använd bomberna smart!