back to home dude

Jewel Match 2

Jewel Match 2

Om Jewel Match 2

Gör kombinationer med tre ädelstenar och gör kombinationer över de gyllene stenarna för att ta bort dem. Slutför nivån genom att sänka ner amuletten till botten av brädet.