back to home dude

Jetpack Jack Ride

Jetpack Jack Ride

Om Jetpack Jack Ride

Hjälp Jack att flyga med sin jetpack förbi alla hinder! Klicka i de rätta ögonblicken för att så sväva uppåt och försök att samla så många mynt som möjligt. Kan du tjäna tillräckligt med pengar för att kunna köpa ett av tilläggen i butiken?