back to home dude

Jenga 1

Jenga 1

Om Jenga 1

Förflytta blocken från tornet och se till att tornet förblir i balans genom att förflytta blocken så balanserat som möjligt.