back to home dude

Jelly Lam

Jelly Lam

Om Jelly Lam

Hjälp den här varelsen att bana sig en väg genom de olika nivåerna! Ta fast massor av objekt och se till att du tar nyckeln för att öppna dörren. Kommer du att lyckas att dessutom samla alla stjärnor?