back to home dude

Jelly Alien

Jelly Alien

Om Jelly Alien

Se till att alla pudding-aliens träffar varandra och så blir en stor boll! Gör det genom att skära itu olika föremål i nivån. Lyckas du att få 3 stjärnor i varje nivå?