back to home dude

Jawa Junkyard Droids

Jawa Junkyard Droids

Om Jawa Junkyard Droids

Dumma sandmänniskor. Allt skräp som de ser, vill de också ha direkt. Nu har de därför alltför mycket skräp. Du måste lösa det nu. Den här huvud Jawan visar vilken droid de visst letar efter. Du får sedan sätta ihop denna droid. Tror du att det kommer att lyckas?