back to home dude

Isora

Isora

Om Isora

Testa ditt strategiskt tänkande! Försök att endast röra alla rutor en gång och också gå tillbaka till platsen du började på.