back to home dude

Isoblocker Master

Isoblocker Master

Om Isoblocker Master

Du är Isoblock Master. Det betyder att du får spela Tetris. Men då lite annorlunda. Ser du den tomma rutan? Placera de tillgängliga blocken däri och fyll den precis. Det är en tidspress och ju snabbare du lösa det, desto bättre blir din poäng.