back to home dude

Island Tribe 2

Island Tribe 2

Om Island Tribe 2

Samla råmaterial, ta bort hinder och reparera skador. Om du utför alla uppgifter i tid, får du gå vidare i spelet.