back to home dude

Island Colonizer

Island Colonizer

Om Island Colonizer

Försvara din ö och skjut alla inkräktare. Kom inte för nära helikoptrarna när du inte är stark nog att förstöra dem.