back to home dude

Island Adventure

Island Adventure

Om Island Adventure

Dick har störtat med sitt flygplan i havet och har simmat till en obebodd ö. Hjälp honom att komma ifrån ön eller att skaffa hjälp.