back to home dude

iR Robot

iR Robot

Om iR Robot

Dessa monster måste fly...men de är fortfarande inte trygga för fienden. Se till att ditt försvar är klart, för fienden anfaller igen.